In de periode juli 2023 tot en met 15 januari 2024 zijn ongeveer 40.000 coronabetalingsregelingen definitief ingetrokken, omdat ondernemers niet (meer) aan de voorwaarden voldeden. De totale schuld van deze groep bedraagt € 2,2 miljard. Dat schrijft staatssecretaris Van Rij aan de Tweede Kamer.

Of deze ondernemers hun bedrijf kunnen voortzetten, is afhankelijk van bedrijfsspecifieke factoren en de financiële situatie. Daarnaast zijn 26.000 intrekkingsbrieven verzonden, waarop ondernemers nog kunnen reageren. Uit ervaring blijkt dat 10% van de ondernemers betaalt en 15% vraagt om hulp. De overige ondernemers komen terecht in de reguliere (dwang) invordering, een saneringstraject of een faillissement. Levensvatbare bedrijven kunnen ook na intrekking van de betalingsregeling nog in aanmerking komen voor sanering. De verspoeling van het saneringsbeleid loopt tot en met 1 april 2024.

Op 15 januari 2024 zijn er nog 178.040 ondernemers met een betalingsregeling die samen een openstaande schuld hebben van € 11,5 mrd. Van deze groep hebben 55.000 ondernemers (31%) betalingsachterstanden op de termijnbedragen.

De afwikkeling van de coronabelastingschulden brengt een aanzienlijke uitvoeringslast met zich mee. Het invorderingsproces staat hierdoor onder druk. Verzoeken en versoepelingen van de coronabetalingsregeling behoren tot de werkzaamheden met de hoogste prioriteit. Invorderingsmaatregelen worden gefaseerd uitgevoerd.

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Rubriek: Invordering

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 9 februari

Informatiesoort: VN Vandaag

Dossiers: Corona

392

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen