A-G Harteveld is van mening dat er een hiaat in de wetgeving zit en dat in meer gevallen dan die waarin het Wetboek van Strafvordering dat voorschrijft een rol moet zijn weggelegd voor de rechter-commissaris.

Vier advocaten van een vermogensbeheerder spannen een civiel kort geding aan tegen de Staat. In 2015 heeft het Openbaar Ministerie (OM) tijdens een strafrechtelijk onderzoek naar de vermogensbeheerder een grote hoeveelheid e-mails bij een hostingbedrijf opgevraagd. Het OM heeft toen kennisgenomen van de inhoud daarvan tussen de advocaten en de vermogensbeheerder. Niet meer in geschil is dat het verschoningsrecht van de advocaten toen op structurele wijze is geschonden (zie V-N 2022/22.20). De strafzaak tegen de vermogensbeheerder is inmiddels geseponeerd. De advocaten willen dat het de Staat wordt verboden zonder tussenkomst van een rechter kennis te nemen van e-mails tussen een verdachte en zijn advocaat. Hof 's-Hertogenbosch stelt hierover prejudiciële vragen aan de Hoge Raad. Naast de betrokken advocaten en de Staat, hebben zich in deze procedure ook gemeld de Nederlandse Orde van Advocaten (de NOvA), het Dekenberaad, de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten en de Nederlandse Vereniging van Jonge Strafrechtadvocaten (de NVSA en NVJSA).

Advocaat-Generaal Harteveld is van mening dat er een hiaat in de wetgeving zit en dat in meer gevallen dan die waarin het Wetboek van Strafvordering dat voorschrijft een rol moet zijn weggelegd voor de rechter-commissaris. Voor toekomstige gevallen zou de Hoge Raad daarom moeten bepalen dat een redelijke wetstoepassing meebrengt dat indien op enig moment bij (voorgenomen) gegevensonderzoek het redelijk vermoeden ontstaat dat zich tussen de te onderzoeken gegevens materiaal bevindt waarover het verschoningsrecht zich uitstrekt, en het hieruit schiften van het verschoningsgerechtigd materiaal niet mogelijk is zonder kennisname van de inhoud van dat materiaal, gehandeld dient te worden op dezelfde manier als wanneer bij een advocaat beslag wordt gelegd op een voorwerp, zoals papieren documenten en computers.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wetboek van Strafvordering 126aa

Rubriek: Strafrecht

Editie: 12 december

Informatiesoort: VN Vandaag

Instantie: Hoge Raad (Advocaat-Generaal)

256

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen