Staatssecretaris Van Rij van Financiën informeert de Tweede Kamer over de hoogte van de tabelcorrectiefactor, de bedragen en percentages in de arbeidskorting, het percentage voor het eigenwoningforfait en de forfaitaire rendementspercentages in box 3, inclusief de berekening.

De tabelcorrectiefactor (TCF) voor de indexatie bedraagt per 1 januari 2024 1,099. Dit komt overeen met een inflatiecorrectie van 9,9%. De bedragen in de inkomstenbelasting en de vermogenstoets voor de toeslagen worden niet geïndexeerd met de TCF, maar met 1,094941 (inflatiecorrectie 9,4941%).

De hoogte van de bedragen en percentages in de arbeidskorting worden voor 2024 naast bovengenoemde indexatiefactor van 1,094941 mede bepaald aan de hand van de ontwikkeling van het wettelijk minimumloon (WML) per 1 januari 2023 van € 1934,40 en per 1 januari 2024 van € 2069,40.

Het percentage voor het eigenwoningforfait komt voor 2024 uit op 0,35%, gelijk aan het percentage in 2023.

De forfaitaire rendementen in box 3 bestaan met ingang van 1 januari 2023 uit drie categorieën: banktegoeden, schulden en overige bezittingen. De definitieve forfaits voor banktegoeden en schulden voor het jaar 2023 worden in het eerste kwartaal van 2024 door middel van een ministeriële regeling vastgesteld. Het forfait voor overige bezittingen is voor 2024 vastgesteld op 6,04%.

Rubriek: Inkomstenbelasting

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 12 december

Informatiesoort: VN Vandaag

Focus: Focus

Dossiers: Prinsjesdag 2023, Box 3

2704

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen