Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt in hoger beroep dat X niet de vereiste IB-aangifte heeft gedaan door het omwille van de liquiditeit bewust opvoeren van de onterechte post negatief loon. X wordt echter reeds op basis van de normale bewijsregels in het ongelijk gesteld. De Hoge Raad verklaart het beroep in cassatie zonder nadere motivering ongegrond (art. 81 lid 1 Wet RO).

X is enig aandeelhouder/directeur van een bv, die het management voert over een fitness-bv. De fitness-bv wordt in 2017 (mede) veroordeeld tot het betalen van € 453.476 aan een partij uit de USA. In geschil is de aanslag van X in de IB-sfeer over 2016. X had in zijn aangifte een post negatief loon opgenomen van -/- € 226.738 (50% van € 453.476), die de inspecteur heeft gecorrigeerd. In box 3 is voorts€ 904.762 aan schulden gecorrigeerd. Rechtbank Gelderland stelt de inspecteur in het gelijk. X stelt in hoger beroep dat zijn bv door de USA-claim het gebruikelijke loon van € 75.000 niet meer kan betalen en dat diverse box 3 panden in de aangifte te hoog waren gewaardeerd.

Hof Arnhem-Leeuwarden (V-N Vandaag 2022/2566) oordeelt dat X niet de vereiste aangifte heeft gedaan door het omwille van de liquiditeit bewust opvoeren van de onterechte post negatief loon. Omkering van het bewijs hoeft echter niet plaats te vinden, omdat X reeds op basis van de normale bewijsregels in het ongelijk wordt gesteld. Er is geen reden om het gebruikelijke loon van X te verlagen. De claim is namelijk pas in 2017 betaald en de bv van X was ook helemaal geen partij bij de civiele rechtszaak. Er zijn ook geen redenen om de waardering van de panden in de aangifte niet te volgen. Zo is de brandschade aan één van de panden al in de WOZ-waarde verwerkt en kan voor de overige panden geen correctie wegens leegstand worden toegepast. Het beroep van X is ook voor het overige ongegrond. De Hoge Raad verklaart het beroep in cassatie zonder nadere motivering ongegrond (art. 81 lid 1 Wet RO).

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Algemene wet inzake rijksbelastingen 27e

Instantie: Hoge Raad

Rubriek: Fiscaal bestuurs(proces)recht, Loonbelasting, Inkomstenbelasting

Editie: 12 december

Informatiesoort: VN Vandaag

372

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen