Rechtbank Den Haag oordeelt dat de inspecteur Rijnvarende X terecht in de PVV-heffing heeft betrokken. X is terecht aangemerkt als verzekerd voor de volksverzekeringen. De belastingrechter is namelijk gebonden aan de door de SVB afgegeven A 1-verklaring.

X werkt voor zijn Liechtensteinse werkgever als Rijnvarende. De SVB verklaart de Nederlandse socialezekerheidswetgeving van toepassing op X. X heeft dit tot de Hoge Raad aan toe uitgeprocedeerd, maar de procedure verloren. In zijn IB-aangiften verzoekt X om PVV-vrijstelling. De inspecteur wijst het verzoek af.

Rechtbank Den Haag oordeelt dat de inspecteur Rijnvarende X terecht in de PVV-heffing heeft betrokken. X is terecht aangemerkt als verzekerd voor de volksverzekeringen. Nu de door de SVB afgegeven A 1-verklaring niet is ingetrokken of ongeldig is verklaard, zijn zowel de inspecteur als de belastingrechter daaraan gebonden. Ook de stelling van X dat art. 73 Toepassingsverordening verrekening van Liechtensteinse premies toestaat wordt verworpen. Daarvoor is namelijk vereist dat Liechtenstein de in 2018 voor X betaalde premies heeft overgemaakt aan de SVB. Niet is komen vast te staan dat dit is gebeurd. Het beroep is ongegrond.

Lees ook het thema Internationale sociale zekerheid.

[Bron Uitspraak]

Instantie: Rechtbank Den Haag

Rubriek: Internationale sociale zekerheid, Premieheffing, Sociale zekerheid algemeen

Editie: 12 december

Informatiesoort: VN Vandaag

56

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen