Het Tweede Kamerlid Van Weyenberg (D66) heeft een initiatiefnota opgesteld waarin wordt voorgesteld het toeslagenstelsel af te schaffen. Daarvoor moet in de plaats komen een transparante en simpele korting.

Het voorstel gaat ervan uit dat iedereen een verzilverbare heffingskorting krijgt, onafhankelijk van het inkomen. De hoogte van de korting is alleen afhankelijk van de thuissituatie (samenwonen, kinderen). De initiatiefnemer stelt voor om de hypotheekrenteaftrek en de subsidie voor de sociale huursector volledig af te bouwen. De zorgpremie wordt gehalveerd. De kinderopvang wordt gratis. Hierdoor moet de afhankelijkheid van toeslagen worden verminderd. Het minimumloon en uitkeringen worden verhoogd. De belasting op arbeid gaat omlaag en op vervuiling, bedrijven en vermogen omhoog. Hoge inkomens gaan meer belasting betalen en midden- en lagere inkomens minder. Met een hoger aandeel van belasting op vervuiling wordt gedacht aan het afschaffen van de vele vrijstellingen en uitzonderingen, minder degressieve tarieven en een bredere grondslag in energiebelasting en een hogere vliegbelasting. Door internationaal samen te werken, kunnen overwinsten beter worden belast, en kan schadelijke belastingconcurrentie, belastingontwijking en -ontduiking verder worden aangepakt.

Rubriek: Toeslagen en zorgverzekeringswet, Inkomstenbelasting

Editie: 1 juli

Informatiesoort: VN Vandaag

  311
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen