Rechtbank Den Haag oordeelt dat de heer X niet in het bewijs slaagt dat hij de giften daadwerkelijk heeft gedaan. Met enkel bewijsvermoedens slaagt de inspecteur niet in het bewijs dat X zich ook schuldig heeft gemaakt aan opzet of grove schuld.

De heer X claimt over 2012 en 2013 giftenaftrek voor contante giften van respectievelijk € 2600 en € 2500 aan een universiteit met de ANBI-status. De Belastingdienst ontdekt dat de universiteit in 2013 slechts € 88.564 aan donaties heeft verantwoord, terwijl in totaal € 3.445.808 IB-giftenaftrek wordt geclaimd. Naar aanleiding van een strafrechtelijk onderzoek zijn IB-navorderingsaanslagen en vergrijpboetes aan X opgelegd. Volgens X maakt hij met kwitanties en bankafschriften voldoende aannemelijk dat de giften daadwerkelijk zijn gedaan.

Rechtbank Den Haag oordeelt dat X niet in het bewijs slaagt dat de giften daadwerkelijk zijn gedaan. Zo corresponderen de contante opnamen op de bankafschriften niet met de data van de kwitanties en heeft de penningmeester van de universiteit de grootschalige fraude bekend. Met enkel bewijsvermoedens slaagt de inspecteur niet in het bewijs dat X zich ook schuldig heeft gemaakt aan opzet of grove schuld. Het kan namelijk niet worden uitgesloten dat de penningmeester een deel van de echte giften in eigen zak heeft gestoken. Het beroep van X is zoverre gegrond.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Algemene wet inzake rijksbelastingen 67e

Algemene wet inzake rijksbelastingen 16

Wet inkomstenbelasting 2001 6.32

Instantie: Rechtbank Den Haag

Rubriek: Inkomstenbelasting, Fiscaal bestuurs(proces)recht

Editie: 1 juli

Informatiesoort: VN Vandaag

  369
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen