Staatssecretaris van Huffelen van Financiën biedt inzicht in de opties die zijn verkend om te voorkomen dat overwerk in onder meer de zorg en andere sectoren tijdens de corona-crisis, in 2021 leidt tot het moeten terugbetalen van te veel ontvangen toeslag(en) over het jaar 2020.

Het is niet mogelijk voor bepaalde beroepsgroepen gerichte uitzonderingen te maken op de systematiek van het toeslagenstelsel.

Er is een motie ingediend die de regering verzoekt zorgmedewerkers te compenseren als zij hun toeslagen verliezen ten gevolge van hun harde werk in de coronacrisis. Deze motie is volgens de staatssecretaris onuitvoerbaar en zij geeft hierop een uitgebreidere toelichting.

Het kabinet zet in op communicatie om zeker in dit coronajaar te wijzen op het belang van het tijdig doorgeven aan de Belastingdienst/Toeslagen van verwachte wijzigingen in het huishoudinkomen, ook via kanalen die specifiek zijn gericht op zorgpersoneel. Volgens de staatssecretaris gaat het zorgpersoneel dat overwerkt er nog steeds op vooruit wanneer het inkomen als gevolg van het overwerk stijgt, ook als rekening wordt gehouden met lagere toeslagen.

[Nieuwsbron]

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 1 juli

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Toeslagen en zorgverzekeringswet

Dossiers: Corona

  383
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen