Lidstaten kunnen overheidssteun geven aan alle micro- en kleine ondernemingen, ook als zij op 31 december 2019 als onderneming in moeilijkheden konden worden bestempeld. De Europese Commissie heeft de tijdelijke EU-kaderregeling staatssteun in verband met de coronacrisis met deze mogelijkheid uitgebreid.

Bij micro- en kleine ondernemingen gaat het om ondernemingen met minder dan 50 werknemers en minder dan 10 miljoen euro jaaromzet en/of jaarlijks balanstotaal. De steunmogelijkheid staat niet open voor ondernemingen die in een insolventieprocedure zitten, die reddingsteun hebben ontvangen die niet is terugbetaald of waarvoor op grond van staatssteunregels een herstructureringsplan loopt.

Verder heeft de Commissie de voorwaarden voor herkapitalisatiemaatregelen uit hoofde van de tijdelijke kaderregeling aangepast voor die gevallen waarin particuliere investeerders samen met de Staat bijdragen aan de kapitaalverhoging van ondernemingen.

[Nieuwsbron]

Rubriek: Europees belastingrecht

Regelgevende instantie: Europese Unie

Editie: 1 juli

Informatiesoort: VN Vandaag

Dossiers: Corona

  176
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen