De Eerste Kamer heeft op 30 juni 2020 het wetsvoorstel Wet hardheidsaanpassing Awir aanvaard.

Met de in dit voorstel opgenomen aanpassingen van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen (Awir) wordt beoogd meer ruimte te creëren voor een verzachting van de hardheden, en recht te kunnen doen aan door de Toeslagenaffaire getroffen ouders. De aanpassingen betreffen uitbreiding van de hardheidsclausule en invoering van een hardheidsregeling, een vangnetbepaling. een grondslag voor een compensatieregeling en een opzet of grove schuld (O/GS)-tegemoetkomingsregeling.

Rubriek: Toeslagen en zorgverzekeringswet

Editie: 1 juli

Informatiesoort: VN Vandaag

  193
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen