De Staatsecretaris van Financiën heeft diverse beleidsbesluiten ingetrokken. De besluiten hebben hun belang verloren door wetswijziging of omdat er bijvoorbeeld sprake is van een interne werkinstructie, tijdsverloop of jurisprudentie.

Het gaat om het besluit over aftrek van uitgaven voor monumentenpanden (V-N 2016/21.8), beleid inzake betalingen van alimentatie na verloop van de wettelijke termijn (CPP2000/2754M) en het besluit partnerschap in opvangsituaties (V-N 2015/27.14). Ook het besluit huwelijksvermogensrecht en vergoedingsvorderingen (V-N 2013/15.7) en het besluit over het verlaagd ab-tarief (V-N 2014/65.15) zijn ingetrokken.

Het intrekkingsbesluit treedt in werking per 25 december 2020.

[Nieuwsbron]

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Inkomstenbelasting

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 28 december

12

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen