Per 1 januari 2021 krijgt de regering de mogelijkheid tijdelijke voorzieningen te treffen in de zes maanden na afloop van de Brexitovergangsperiode. De wijziging van de Verzamelwet Brexit treedt per die datum in werking.

In de overgangsperiode die eindigt op 31 december 2020, blijven de rechten en plichten voor burgers en bedrijven vrijwel gelijk.

Met deze wet is de mogelijkheid om voorzieningen te treffen op het terrein van de zorg verlengd en tegelijkertijd geharmoniseerd met het terrein van de sociale zekerheid. Daarnaast bevat dit wetsvoorstel wijzigingen van de Wet IB 2001 en de Wet LB 1964 die beogen de Nederlandse wetgeving in overeenstemming te brengen met het na afloop van de overgangsperiode geldende Unierecht.

Wetsartikelen:

Wet op de loonbelasting 1964 39i

Wet inkomstenbelasting 2001 10a.22

[Nieuwsbron]

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Europees belastingrecht

Regelgevende instantie: Ministerie van Buitenlandse Zaken

Editie: 28 december

6

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen