De Nederlandse tonnageregeling is op onderdelen strikter dan in andere landen. Het kabinet zal in de evaluatie van de fiscale regelingen voor de zeescheepvaart het gelijke speelveld onderzoeken. Deze evaluatie is in de eerste helft van 2021 afgerond. Dit schrijft minister Van Nieuwenhuizen Wijbenga van Infrastructuur en Waterstaat op vragen van de leden Mulder, Postma en Omtzigt (allen CDA).

Het kabinet kan niet inschatten of ontwikkelaars van windparken op zee de kosten van de winstbelasting meewegen in hun keuze voor een partij die het windpark installeert en onderhoudt. Voor partijen kunnen ook andere afwegingen meespelen dan alleen kosten. Het kabinet ziet dat Nederlandse partijen stevig vertegenwoordigd zijn bij het installeren en onderhouden van windparken in de Nederlandse Noordzee.

Het kabinet doet nog geen uitspraken over de wenselijkheid en vormgeving van een eventuele aanpassing van de tonnageregeling. Eerst wordt de evaluatie afgewacht.

[Nieuwsbron]

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Inkomstenbelasting

Regelgevende instantie: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Editie: 28 december

9

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen