Nederland is gemachtigd de BTW op goederen en diensten van het recht op aftrek uit te sluiten, als deze goederen en diensten voor meer dan 90% voor de privédoeleinden van een belastingplichtige of diens werknemers, dan wel voor andere dan bedrijfsdoeleinden of niet-economische activiteiten worden gebruikt.

De machtiging is gepubliceerd in het Publicatieblad EU en is van toepassing van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2023. De door Nederland gevraagde maatregel wijkt af van de artikelen 168 en 168 bis van Richtlijn 2006/112/EG.

[Nieuwsbron]

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Europees belastingrecht, Omzetbelasting

Regelgevende instantie: Europese Unie

Editie: 28 december

23

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen