De Staatssecretaris van Financiën heeft 44 documenten deels openbaar gemaakt die betrekking hebben op het sluiten van een koepelconvenant tussen het Ministerie van Financiën en/of de Belastingdienst en de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) in het kader van horizontaal toezicht FD (Fiscaal Dienstverleners).

Het gaat om memo’s, notities, terugkoppelingsverslagen en e-mailberichten. Eén van de documenten betreft het concept memo van de NOB over Horizontaal Toezicht voor Fiscaal Dienstverleners dat eind 2021 met de Belastingdienst is gedeeld. In dit concept memo zijn ook de op- en aanmerkingen van de Belastingdienst opgenomen. Verder is een nieuwe versie van de notitie ‘Uitgangspunten koepelconvenant NOB’ gedeeld.

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Belastingrecht algemeen, Fiscaal bestuurs(proces)recht

Editie: 2 september

3

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen