Naar aanleiding van een ingediend verzoek op grond van de Wet open overheid (Woo) zijn diverse interne werkinstructies van de Belastingdienst verstrekt over de hoogte van de vast te stellen verzuimboete voor de inkomstenbelasting.

Het betreft documentatie ten aanzien van het ambtshalve proces waarbij al dan niet automatisch ambtshalve aanslagen inkomstenbelasting worden opgelegd. De verstrekte werkinstructies gelden voor de belastingjaren 2015 tot en met 2018. Daarnaast is een concept-werkinstructie verstrekt voor de belastingjaren 2019 en 2020. Uit de concept-werkinstructie voor 2019 en 2020 blijkt dat voor een eerste, tweede of derde verzuim de boete € 385 bedraagt. Is de aangifte vier keer achter elkaar te laat ingediend dan bedraagt de boete € 5.514.

Naar aanleiding van een eerder Wob-verzoek is op 18 april 2017 al informatie verstrekt over verzuimboeten. Deze informatie wordt niet opnieuw openbaar gemaakt. Hierbij wordt tevens opgemerkt dat de situatie met betrekking tot de verzuimboeten vennootschapsbelasting tot op heden ongewijzigd is.

[Nieuwsbron]

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Inkomstenbelasting, Fiscaal bestuurs(proces)recht

Regelgevende instantie: Belastingdienst

Editie: 2 september

Focus: Focus

Carrousel: Carrousel

78

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen