Staatssecretaris Van Rij heeft vragen beantwoord van de vaste commissie voor Financiën over de vormgeving van de tegemoetkoming Fraude Signalering Voorziening (FSV). Hieruit blijkt dat de implementatie van het nieuw ontwikkelde proces Tijdelijke Signalenvoorziening (TSV) is stilgelegd na een advies van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

De AP raadt aan om een totaalbeeld op te stellen van de risico’s voor betrokkenen in de hele keten van verwerking van fraudesignalen, binnen en buiten de Belastingdienst. Het advies van de AP wordt bestudeerd en bekeken wordt hoe verder kan worden gegaan met het inrichten van het signalenproces. Tot die tijd wordt TSV niet opgestart. De Tweede Kamer wordt zo spoedig mogelijk nader geïnformeerd.

Vanaf medio september 2022 gaat de Belastingdienst mensen informeren die in FSV geregistreerd staan, maar die geen van de vastgestelde effecten hebben gehad of die een verklaarbaar effect hebben gehad. Deze groep bestaat uit ongeveer 220.000 mensen. Zij ontvangen geen tegemoetkoming.

Alleen mensen die schade hebben geleden die is veroorzaakt door de registratie in FSV of een selectie daaraan voorafgaand ontvangen een tegemoetkoming. De tegemoetkoming voor deze groep moet nog verder worden uitgewerkt. De staatssecretaris verwacht in het najaar van 2022 met de uitwerking te komen.

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Belastingrecht algemeen, Fiscaal bestuurs(proces)recht

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 2 september

Uitsluiting Nieuwsbrief: Uitsluiting Nieuwsbrief

8

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen