Het samenwerkingsconvenant tussen de Belastingdienst en de Kansspelautoriteit is aangepast in verband met de wetswijziging van de Wet op de kansspelen naar aanleiding van de kansspelen op afstand.

In het kader van het convenant kunnen de Belastingdienst en de Kansspelautoriteit gegevens uitwisselen die nodig zijn voor de uitoefening van de taken. In de bijlage van het convenant is het document ‘gegevensuitwisseling’ opgenomen. Hierin staat onder meer welke gegevens worden uitgewisseld en dat de verstrekte gegevens door de verkrijgende partij uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor zij zijn verstrekt.

Wetsartikelen:

Invorderingswet 1990 67

Algemene wet inzake rijksbelastingen 67

Algemene wet inzake rijksbelastingen 55

Wet op de kansspelbelasting 33g

[Nieuwsbron]

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Kansspelbelasting

Regelgevende instantie: Belastingdienst

Editie: 2 september

15

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen