Hof Amsterdam oordeelt dat X nog aanvullend recht heeft op een aftrek van € 13.000 en stelt het belastbaar inkomen uit werk en woning vast op € 30.978. Partijen hebben hierover namelijk ter zitting een compromis bereikt.

X en haar partner bewonen een monumentenpand. In haar IB-aangifte 2015 trekt X € 62.208 af als onderhoudskosten rijksmonument. De inspecteur accepteert deze aftrek niet volledig. In geschil is tot welk bedrag X uitgaven voor monumenten in aftrek kan brengen. Rechtbank Noord-Holland verhoogt de aftrek en vermindert de IB-aanslag 2015 naar een belastbaar inkomen uit werk en woning van € 43.978. X gaat in hoger beroep.

Hof Amsterdam oordeelt dat X nog aanvullend recht heeft op een aftrek van € 13.000 en stelt het belastbaar inkomen uit werk en woning vast op € 30.978. Partijen hebben hierover namelijk ter zitting een compromis bereikt. Het compromis houdt in dat ter zake van de fundering en afbouw van de aanbouw van de woning een bedrag van € 65.000 (50% van afgerond € 130.000) kwalificeert als aftrekbare onderhoudskosten. Hiervan wordt 80% in aanmerking genomen op grond van art. 6.31 lid 1 Wet IB 2001. Van dit bedrag wordt 25% toegerekend aan X. Het verzoek van X om vergoeding van de proceskostenvergoeding voor de bezwaarfase wijst het hof af. Er is namelijk niet gebleken dat X daarom al in de bezwaarfase heeft verzocht.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet inkomstenbelasting 2001 6.31

Instantie: Hof Amsterdam

Rubriek: Inkomstenbelasting, Fiscaal bestuurs(proces)recht

Editie: 21 november

Informatiesoort: VN Vandaag

119

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen