Het anonimiseren van vermogen vormt volgens het kabinet geen reden om de open cv in stand te laten. Het vervallen van de belastingplicht van de open cv heeft alleen gevolgen voor de toepassing van de Nederlandse belastingwetgeving en staat los van de Nederlandse UBO-wetgeving ten aanzien van cv’s.

Dat staat in de nota naar aanleiding van het verslag van het wetsvoorstel Wet fiscaal kwalificatiebeleid rechtsvormen. Het vervallen van de open cv is het gevolg van het schrappen van het internationaal ongebruikelijke toestemmingsvereiste. Hiermee worden fiscale kwalificatieverschillen voorkomen.

Met betrekking tot de vraag over het mogelijk onverrekend blijven van verliezen als gevolg van de verliestemporiseringsregel wijst de staatssecretaris op de doorschuiffaciliteit in het overgangsrecht. Uiterlijk begin 2024 wordt beleid voor toepassing van de doorschuiffaciliteit gepubliceerd. Verrekenbare verliezen zullen onder voorwaarden meegegeven kunnen worden aan commanditaire vennoten.

Ter verdere invulling van de rechtsvormvergelijkingsmethode wordt een algemene maatregel van bestuur (amvb) opgesteld. Deze amvb zal niet alleen nadere regels voor de rechtsvormvergelijking bevatten, maar ook een lijst met gekwalificeerde buitenlandse rechtsvormen. Uiterlijk in het eerste kwartaal van 2024 wordt de amvb ter internetconsultatie aangeboden.

Om de bronbelasting op dividenden te voorkomen, heeft het kabinet het wetsvoorstel bij nota van wijziging aangevuld met een overgangsmaatregel. Omdat de bronbelasting op rente en royalty’s al per 1 januari 2021 in werking is getreden, ziet het kabinet geen reden om het overgangsrecht uit te breiden voor die voordelen.

Lees ook het thema Wetsvoorstel Wet aanpassing fiscaal kwalificatiebeleid rechtsvormen (36425)

[Nieuwsbron]

Rubriek: Fiscaal ondernemingsrecht, Vennootschapsbelasting

Regelgevende instantie: Staten-Generaal

Editie: 21 november

Informatiesoort: VN Vandaag

Dossiers: Prinsjesdag 2023

277

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen