Staatssecretaris Van Rij van Financiën heeft de nota naar aanleiding van het verslag met betrekking tot het wetsvoorstel Wet aanpassing fonds voor gemene rekening en vrijgestelde beleggingsinstelling aangeboden aan de Eerste Kamer.

In de nota wordt eerst ingegaan op de vraag hoe het kabinet het gebruik van de vbi door niet-beoogde gebruikers wil bestrijden. De staatssecretaris bestrijdt het gebruik van het vbi-regime door niet beoogde gebruikers door voor de definitie ‘beleggingsinstelling’ aansluiting te zoeken bij de definitie van 'beleggingsinstelling' of 'icbe' in de Wft. De mogelijkheid om gebruik te maken van het vbi-regime bij het beleggen van privévermogen komt hierdoor te vervallen zonder dat dit ten koste gaat van de kleine particuliere belegger die collectief belegt.

Tot slot wordt in de nota ingegaan op de vraag of is overwogen om de verliestemporisering buiten toepassing te laten zodat eventuele winsten van een fgr naar aanleiding van het wetsvoorstel volledig verrekend kunnen worden met beschikbare verliezen. Het wetsvoorstel bevat overgangsrecht waarbij een doorschuiffaciliteit is opgenomen die ervoor zorgt dat deelgerechtigden met betrekking tot verkregen vermogensbestanddelen volledig in de plaats treden van het fgr. Het besluit met de standaardvoorwaarden voor de toepassing van de doorschuiffaciliteit zal begin 2024 worden gepubliceerd. In het besluit wordt ook ingegaan op de bij het fgr aanwezige verrekenbare verliezen. Het uitgangspunt is dat de verrekenbare verliezen van het fgr bij toepassing van de doorschuiffaciliteit onder voorwaarden kunnen worden meegegeven aan de deelgerechtigden. De staatssecretaris ziet daarom geen aanleiding om verliestemporisering buiten toepassing te verklaren voor winsten die het fgr behaalt door het wetsvoorstel.

Lees ook het thema Wetsvoorstel Wet aanpassing fonds voor gemene rekening en vrijgestelde beleggingsinstelling (36423).

Wetsartikelen:

Wet op de vennootschapsbelasting 1969 20

Wet op de vennootschapsbelasting 1969 2

Wet op de vennootschapsbelasting 1969 6a

[Nieuwsbron]

Rubriek: Vennootschapsbelasting

Regelgevende instantie: Staten-Generaal

Editie: 21 november

Informatiesoort: VN Vandaag

Dossiers: Prinsjesdag 2023

280

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen