Het wetsvoorstel Wet aanpassing fiscale beleggingsinstelling (fbi) introduceert de zogenoemde vastgoedmaatregel die twee heffingslekken in het regime voor de fbi dicht. Het kabinet ziet op dit moment geen aanleiding om opnieuw met de branche in overleg te treden. Dat blijkt uit de nota naar aanleiding van het verslag van het wetsvoorstel Wet aanpassing fiscale beleggingsinstelling die door staatssecretaris Van Rij van Financiën naar de Eerste Kamer is gestuurd.

Het kabinet heeft al onderzoek gedaan naar alternatieve opties voor beursgenoteerde vastgoed-fbi’s, zoals een nieuw apart fbi-regime (REIT-regime) voor beursgenoteerde vastgoedfondsen of het laten bestaan van het huidige fbi-regime voor beursgenoteerde vastgoedfondsen. Er is voor de voorgestelde vastgoedmaatregel gekozen, waardoor het direct beleggen in Nederlands vastgoed in het fbi-regime niet langer is toegestaan. Andere oplossingsrichtingen leiden tot een toenemende complexiteit en het voortbestaan van heffingslekken, dan wel heffingslekken die niet snel genoeg kunnen worden gedicht.

Uit de internetconsultatie is gebleken dat aan het invoeren van een bestuursverbod, waardoor een fbi geen bestuur mag voeren over een vastgoedhoudende dochtermaatschappij, grote operationele bezwaren kleven. Daarom is hiervan afgezien. Het gevolg van een bestuursverbod is dat een vergoeding voor bestuursdiensten in een regulier belastingplichtig lichaam niet in aftrek kan worden gebracht. Het kabinet ziet geen aanvullende redenen om dit gevolg met bijvoorbeeld een aftrekbeperking vorm te geven en de VPB op dit punt complexer te maken.

Lees ook het thema Wetsvoorstel Wet aanpassing fiscale beleggingsinstelling (36422).

Wetsartikelen:

Wet op de vennootschapsbelasting 1969 28

Rubriek: Vennootschapsbelasting

Editie: 21 november

Informatiesoort: VN Vandaag

Dossiers: Prinsjesdag 2023

234

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen