Minister De Jonge van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft de nota naar aanleiding van het verslag bij het wetsvoorstel Wet verlaging eigen bijdrage huurtoeslag (36429) naar de Eerste Kamer gestuurd.

Om de armoede onder kinderen te verminderen en de armoede in het algemeen niet te laten stijgen heeft het kabinet voor 2024 gekozen voor onder meer de huurtoeslag en het kindgebonden budget te verhogen, ondanks de brede politieke wens het toeslagenstelsel af te schaffen. Het afschaffen van het toeslagenstelsel vergt een lange adem, aldus De Jonge. Eenvoudige oplossingen bestaan niet. Het kabinet vindt het voor 2024 van belang om huishoudens zo gericht mogelijk te ondersteunen. Bij een stelselherziening blijft een afruil tussen budgettaire houdbaarheid, inkomensondersteuning en marginale druk bestaan. Het is aan een nieuw kabinet om hierin keuzes te maken.

Lees ook het thema Wetsvoorstel Wet verlaging eigen bijdrage huurtoeslag (36429)

Wetsartikelen:

Wet op de huurtoeslag 21

Wet op de huurtoeslag 19

Wet op de huurtoeslag 16

[Nieuwsbron]

Rubriek: Toeslagen en zorgverzekeringswet, Huurrecht

Regelgevende instantie: Staten-Generaal

Editie: 21 november

Informatiesoort: VN Vandaag

Dossiers: Prinsjesdag 2023

81

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen