Hof 's-Hertogenbosch oordeelt dat de heer X – als professionele partij – in de twee maanden tussen de vordering van de politie en de eerste constatering van gebruikmaking van de openbare weg maatregelen had kunnen nemen om de betreffende auto van de openbare weg te verwijderen.

De heer X exploiteert een autoherstelbedrijf. Op 18 oktober 2015 zijn alle bij het bedrijf aanwezige auto’s op vordering van de politie buiten het hek gezet. Na het onderzoek mochten de auto’s weer op het bedrijfsterrein worden gezet, maar één auto is zonder handelaarskenteken buiten blijven staan. De politie heeft het hek vervolgens vergrendeld en verzegeld. In geschil zijn de naheffingsaanslagen motorrijtuigenbelasting over de tijdvakken 21 december 2014 t/m 20 december 2015 en 31 januari 2015 t/m 30 januari 2016, alsmede de 100% verzuimboetes. Rechtbank Zeeland-West-Brabant stelt de inspecteur in het gelijk. X gaat in hoger beroep.

Hof 's-Hertogenbosch oordeelt dat X – als professionele partij – in de twee maanden tussen de vordering van de politie (18 oktober 2015) en de eerste constatering van gebruikmaking van de openbare weg (20 december 2015) maatregelen had kunnen nemen om de betreffende auto van de openbare weg te verwijderen. Op het tweede controlemoment (30 januari 2016) was de verzegeling al opgeheven en kon X weer over de autosleutels beschikken. Er is daarom geen aanleiding om de aanslagen te vernietigen. Van tweemaal heffen ter zake van hetzelfde feit is, hoewel de auto nog steeds op dezelfde plek stond, geen sprake. De overlap in heffing is niet in strijd met de redelijkheid en billijkheid (vgl. HR 19 december 2014, 13/03336, V-N 2015/2.21 en HR 17 februari 2006, 41.660, V-N 2006/12.21). Het enkele feit dat X stelt er financieel slecht voor te staan, is geen reden om de boetes te matigen. Het beroep van X is ongegrond.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Algemene wet inzake rijksbelastingen 67c

Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994 69

Instantie: Hof 's-Hertogenbosch

Rubriek: Fiscaal bestuurs(proces)recht, Belastingheffing van motorrijtuigen

Editie: 19 juni

Informatiesoort: VN Vandaag

  140
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen