Gerechtshof ’s-Hertogenbosch oordeelt dat de heffingsambtenaar de WOZ-waarde van de agrarische objecten aannemelijk maakt.

X is eigenaar van twee agrarische objecten. Een van de objecten is een gemengd agrarisch bedrijf uit 1946. Het object bestaat uit een bedrijfswoning, stallen, bedrijfsgebouwen en grond. Het andere object bestaat uit grond en een melkveestal uit 1973. X ontvangt liggeld voor de in de stallen aanwezige varkens. In geschil is de waarde van de beide objecten. Gerechtshof ’s-Hertogenbosch oordeelt dat de heffingsambtenaar de WOZ-waarde van de agrarische objecten aannemelijk maakt. De heffingsambtenaar heeft voor het bepalen van de waarde terecht aansluiting gezocht bij de kengetallen Taxatiewijzer agrarische gebouwen en objecten. Uit het taxatierapport blijkt verder dat er rekening is gehouden met de slechte staat van de varkenstallen en de kosten voor de asbestopruiming. Het hof bevestigt de uitspraak van de rechtbank en verklaart het hoger beroep van X ongegrond.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet waardering onroerende zaken 17

Instantie: Hof 's-Hertogenbosch

Rubriek: Waardering onroerende zaken

Editie: 19 juni

Informatiesoort: VN Vandaag

  104
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen