Een aantal klachtenbrieven over de dienstverlening van de Belastingdienst heeft geleid tot vragen van de vaste commissie voor Financiën aan staatssecretaris Snel.

Snel heeft geantwoord dat hij inhoudelijk niet kan ingaan op de brieven, maar dat het gaat om beleidsvragen, een vraag over een ontvangstbevestiging, een vraag over het CAF 11-dossier (kinderopvangtoeslag) en een concrete klacht over de uitvoeringspraktijk van de Belastingdienst. De brieven zijn in behandeling genomen.

Alle verzoeken worden zo spoedig mogelijk beantwoord. De termijn van de beantwoording hangt af van het onderwerp van de brief en het type verzoek, zoals een bezwaar, klacht of WOB-verzoek. De Belastingdienst maakt onderscheid tussen klachten van fiscaalinhoudelijke aard, waarvoor de bezwaar- en beroepsprocedure geldt, en klachten over de Belastingdienst zelf.

Een klacht over de dienstverlening van de Belastingdienst kan mondeling worden ingediend bij de Belastingtelefoon, maar ook schriftelijk via het klachtenformulier op de website of een brief. Als een burger niet tevreden is over de wijze van afhandelen van de klacht kan een klacht hierover worden ingediend bij de Nationale Ombudsman.

[Nieuwsbron]

Rubriek: Belastingrecht algemeen

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 19 juni

Informatiesoort: VN Vandaag

  260
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen