Staatssecretaris Van Rij van Financiën stuurt een evaluatierapport van de heffingskortingen en tariefstructuur naar de Tweede Kamer. Hierin staat, net als in een evaluatierapport uit 2005, dat belastingplichtigen door de bomen het bos niet meer zien.

Heffingskortingen hebben een gericht inkomensbeleid mogelijk gemaakt en bieden ondersteuning aan kwetsbare groepen. De grenzen daarvan zijn echter bereikt. Hogere heffingskortingen bereiken de lage inkomens niet, omdat zij al geen belasting betalen. Ook zijn er doelmatigere manieren om de verhoging van het arbeidsaanbod te realiseren dan de algemene heffingskorting en inkomensafhankelijke combinatiekorting.

De sterke verhoging van de arbeidskorting heeft geleid tot een groeiend verschil in belastingheffing tussen werkenden en mensen met een uitkering. Ook constateren de onderzoekers dat niet iedereen die recht heeft op de inkomensafhankelijke combinatiekorting hiervan gebruikt maakt. Het is niet bekend hoe vaak sprake is van niet-gebruik doordat belastingplichtigen geen belastingaangifte doen.

De onderzoekers bevelen aan om de zichtbaarheid van heffingskortingen te vergroten door middel van betere communicatie die aansluit op life events. Ook moet het stelsel in beginsel begrijpelijker en eenvoudiger. De onderzoekers stellen een belastingschijf van 0% voor en geven een aanvullende bonussystematiek in overweging, omdat veel mensen hun heffingskortingen niet kunnen verzilveren.

Wetsartikelen:

Wet inkomstenbelasting 2001 8.19

Wet inkomstenbelasting 2001 8.18

Wet inkomstenbelasting 2001 8.17

Wet inkomstenbelasting 2001 8.16a

Wet inkomstenbelasting 2001 8.14a

Wet inkomstenbelasting 2001 8.11

Wet inkomstenbelasting 2001 8.10

Wet inkomstenbelasting 2001 8.2

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Rubriek: Inkomstenbelasting

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 29 april

Informatiesoort: VN Vandaag

1072

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen