De Kennisgroep Successiewet heeft een vraag beantwoord over wie worden aangemerkt als partners voor de Successiewet in de situatie van een meerrelatie.

De casus gaat om drie meerderjarige broers A, B en C, die al meer dan vijf jaar samenwonen. A en B hebben in januari van jaar 1 een notarieel samenlevingscontract gesloten en zijn sindsdien elkaars partner voor de Wet IB 2001. A overlijdt in jaar 2. B en C zijn de erfgenamen, ieder voor de helft. Volgens de kennisgroep worden de twee personen die een notarieel samenlevingscontract hebben gesloten voor de Successiewet als elkaars partner aangemerkt. De derde persoon wordt niet als partner aangemerkt, omdat iemand fiscaal op enig moment slechts één partner kan hebben.

Wetsartikelen:

Algemene wet inzake rijksbelastingen 5a

Successiewet 1956 1a

[Nieuwsbron]

Rubriek: Schenk- en erfbelasting

Regelgevende instantie: Belastingdienst

Editie: 29 april

Informatiesoort: VN Vandaag

591

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen