De Kennisgroep IBR IB niet-winst/LB/PH-aanslag heeft een standpunt uitgebracht over de toepassing van het belastingverdrag tussen Nederland en Portugal bij een stamrechtuitkering door een in Nederland gevestigde stamrecht-bv aan een in Portugal woonachtige belastingplichtige.

In de casus ontvangt X in 2013 een ontslagvergoeding van een Nederlandse vennootschap na een internationale carrière van 10 jaar. In de eerste vijf jaar werkt X bij concernonderdelen in Frankrijk, België en Duitsland en woont daar ook. In de laatste 5 jaren woont en werkt X alleen in Nederland. De ontslagvergoeding is niet doorbelast aan andere concernonderdelen. De ontslagvergoeding is onder toepassing van de stamrechtvrijstelling ondergebracht in een Nederlandse stamrecht-bv. In 2022 ontvangt X stamrechtuitkeringen. X woont op dat moment in Portugal.

Vaststaat dat Nederland wil belasten op grond van art. 7.2 Wet IB 2001. Volgens de kennisgroep is het arbeidsartikel, art. 15 Verdrag Nederland – Portugal van toepassing. Nederland heeft heffingsrecht over de stamrechtuitkering voor zover de uitkering is te relateren aan in Nederland verrichte werkzaamheden. Het rechtskader uit de 2004-arresten is van toepassing. Dit volgt uit het besluit van 15 december 2023, nr. 2023/24998, V-N 2024/3.11.

Het OESO-commentaar van 15 juli 2014 kan niet worden toegepast. In het besluit van 23 april 2015, DGB 2015/584M, V-N 2015/26.4, is expliciet aangegeven dat een ontslagvergoeding die voor 1 januari 2014 is ingebracht, wordt geacht te zijn genoten voor 15 juli 2014.

Wetsartikelen:

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Portugal tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en naar het vermogen 15

Wet inkomstenbelasting 2001 7.2

[Nieuwsbron]

Rubriek: Inkomstenbelasting, Internationaal belastingrecht

Regelgevende instantie: Belastingdienst

Editie: 29 april

Informatiesoort: VN Vandaag

410

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen