Het kabinet heeft vijf mogelijke varianten voor een gedifferentieerde verbruiksbelasting in kaart gebracht. Met deze varianten kunnen alcoholvrije dranken ingedeeld worden naar het suikergehalte. Dranken met geen of weinig suiker worden hierdoor goedkoper en dranken met een hoger suikergehalte worden duurder. Staatssecretaris van Rij van Financiën en staatssecretaris Van Ooijen van Volksgezondheid, Welzijn en Sport infomeren de Tweede Kamer over de plannen.

Het is aan de Kamer om een keuze te maken.

Bij de eerste variant vallen alle alcoholvrije dranken onder de belasting en zijn er geen uitzonderingen. Vervolgens worden in de varianten daarna steeds meer dranken van de belasting uitgezonderd of vallen dranken in een lager tarief. Over uitgezonderde dranken hoeft geen verbruiksbelasting te worden betaald. Wel leiden meer uitgezonderde dranken tot een hogere belasting voor de dranken die nog wel zijn belast.

Bij de omzetting naar een suikerbelasting is er nog een aantal aandachtspunten. Bijvoorbeeld dat het in de praktijk lastig uitvoerbaar is om onderscheid te maken tussen natuurlijke en toegevoegde suikers in dranken. Ook spelen bij de uitzondering mogelijk staatssteunaspecten.

Belanghebbenden kunnen tot en met 7 juni 2024 reageren op een preconsultatie. Deze input wordt meegenomen in het verdere proces.

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Rubriek: Accijns en verbruiksbelastingen

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 29 april

Informatiesoort: VN Vandaag

Focus: Focus

487

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen