Vervoerskosten die samenhangen met de aanschaf van een farmaceutisch of ‘ander’ hulpmiddel kwalificeren volgens de Kennisgroep niet-winst als uitgaven voor specifieke zorg.

X heeft een handicap en orthopedisch schoeisel nodig dat een ‘ander’ hulpmiddel is. Ook wordt X medicatie op voorschrift van een arts verstrekt. X betaalt een eigen bijdrage voor de schoenen en ontvangt daarnaast een vergoeding  op basis van de Wet langdurige zorg of de Zorgverzekeringswet. Voor het aanmeten van de schoenen en het ophalen van de medicijnen en schoeisel maakt X vervoerskosten.

De eigen bijdrage voor de schoenen is niet aftrekbaar. De vervoerskosten zijn wél aftrekbaar omdat deze verband houden met en in verhouding staan tot het verkrijgen van hulpmiddelen.

Wetsartikelen:

Wet inkomstenbelasting 2001 6.18

Wet inkomstenbelasting 2001 6.17

[Nieuwsbron]

Rubriek: Inkomstenbelasting

Regelgevende instantie: Belastingdienst

Editie: 29 april

Informatiesoort: VN Vandaag

224

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen