De Tweede Kamer heeft op 16 april 2024 vier moties aangenomen die waren ingediend bij het tweeminutendebat Belastingdienst. Zo wordt verzocht om in de handhavingsstrategie van de Belastingdienst prioriteit te geven aan het opsporen en aanpakken van fraudes waar veel geld in omgaat, zoals dividendstripping (31066, nr. 1370).

In de andere moties wordt de regering verzocht:

  • te onderzoeken of extra controles met betrekking tot tweedehandsverkoop op onlineplatformen vermeden kunnen worden (31066, nr. 1369);
  • te onderzoeken of het inrichten van een Monitoring hoger beroep bij de Belastingdienst meerwaarde kan bieden (31066, nr. 1371).

Ook spreekt de Kamer uit dat het bestaande gratis karakter van de Belastingtelefoon en de Helpdesk Intermediairs behouden blijft (31066, nr. 1368). De motie 31066, nr. 1366 over het toezien dat ook stukken van intern beraad van de Belastingdienst zijn opgenomen in de dossiers die aan de rechter dienen te worden verstrekt, is overgenomen door de regering.

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Rubriek: Belastingrecht algemeen

Regelgevende instantie: Staten-Generaal

Editie: 17 april

Informatiesoort: VN Vandaag

859

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen