Hof ’s-Hertogenbosch oordeelt dat de verkoop van woningbouwkavels een economische activiteit is. De handelingen met betrekking tot de woningbouwkavels vloeien direct voort uit de activiteiten van de tuinbouwonderneming en de sloop van de gebouwen die voor deze onderneming werden gebruikt.

X drijft een eenmanszaak bestaande uit de teelt en verkoop van tomaten. In 2012 sluit X met gemeente Y een overeenkomst. In de overeenkomst wordt overeengekomen dat, in ruil voor de sanering van de bedrijfsgebouwen, X een financiële compensatie en het recht op toewijzing van negen woningbouwkavels ontvangt. Vier van de woningbouwkavels worden vervolgens door X apart verkocht. In hoger beroep is in geschil of X over de levering van de woningbouwkavel omzetbelasting verschuldigd is, en, meer specifiek, of X de levering als ondernemer voor de omzetbelasting heeft verricht.

Hof ’s-Hertogenbosch oordeelt dat de verkoop van woningbouwkavels een economische activiteit is. De handelingen met betrekking tot de woningbouwkavels vloeien direct voort uit de activiteiten van de tuinbouwonderneming en de sloop van de gebouwen die voor deze onderneming werden gebruikt. Het hof ziet dit niet als een incidentele handeling, maar als samenhangende ondernemingsactiviteit, waardoor de kavels niet als privé aangemerkt kunnen worden. Een beroep op het vertrouwensbeginsel slaagt niet. Het hoger beroep is ongegrond.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet op de omzetbelasting 1968 7

Instantie: Hof 's-Hertogenbosch

Rubriek: Omzetbelasting

Editie: 17 april

Informatiesoort: VN Vandaag

383

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen