Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt in hoger beroep dat de nadruk moet worden gelegd op de objectieve eigenschappen van de auto's en de vervulling van de behoeften waarin deze voorzien. Het gebruik en de gebruiksmogelijkheden zijn dus doorslaggevend. De BPM-naheffing is dus terecht.

X bv dient in april 2014 BPM-aangiften in voor tien Fiats 500. De auto’s waren voor de overbrenging naar Nederland eind 2013 al in Duitsland voor het eerst toegelaten tot de openbare weg. Ten tijde van de aangiften varieerden de km-standen van 1 tot en met 74, maar de meeste hadden minder dan 10 km gereden. De auto’s vertoonden geen sporen van gebruik en zijn op 14 april 2014 in Nederland geregistreerd. In de aangiften gaat X bv ervan uit de auto’s gebruikt zijn en dat het historische (bruto) BPM-tarief van nihil heeft te gelden, uitgaande van het tarief per 1 januari 2013. In geschil is of de inspecteur terecht € 420 per auto heeft nageheven, ervan uitgaande dat het nieuwe auto's zijn en het tarief van 2014. Rechtbank Gelderland stelt de inspecteur in het gelijk. X bv gaat in hoger beroep.

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat de nadruk moet worden gelegd op de objectieve eigenschappen van de auto's en de vervulling van de behoeften waarin deze voorzien. Het gebruik en de gebruiksmogelijkheden zijn dus doorslaggevend (zie HvJ EU 19 december 2013, nr. C-437/12, V-N 2014/2.18). De eerdere registratie is geen objectieve eigenschap, aangezien die potentieel gemanipuleerd kan worden. Anders dan X bv stelt, is registratie niet gelijk te stellen met de eigenschap ouderdom. De auto's zijn dus nieuw. Toepassing van het 2013-tarief wordt ook afgewezen. De auto's moeten namelijk worden vergeleken met in Nederland op de binnenlandse markt aangekochte, vergelijkbare nieuwe personenauto’s die ook zijn geregistreerd op 14 april 2014. Het tarief waarop X bv aanspraak maakt, is gewijzigd op 1 januari 2014, zodat in ieder geval niet wordt voldaan aan de voorwaarde dat de tenaamstellingen binnen twee maanden (dus vóór 1 maart 2014) hebben plaatsgevonden (art. 16a BPM 1992). Het beroep van X bv is ongegrond.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden 110

Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992 16a

Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992 10

Instantie: Hof Arnhem-Leeuwarden

Editie: 1 augustus

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Belastingheffing van motorrijtuigen

  457
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen