De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel Implementatiewet Richtlijn openbaarmaking winstbelasting (36157) aangenomen. Het voorstel is op 5 december 2023 als hamerstuk afgedaan.

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel Implementatiewet Richtlijn openbaarmaking winstbelasting (36157) aangenomen. Het voorstel is op 5 december 2023 als hamerstuk afgedaan. Het voorstel verplicht de moederonderneming van multinationals met meer dan € 750 miljoen geconsolideerde inkomsten om jaarlijks een afzonderlijk verslag over de winstbelasting op te stellen en openbaar te maken. Op zichzelf staande ondernemingen met meer dan € 750 miljoen inkomsten zijn hiertoe ook verplicht. Middelgrote en grote dochterondernemingen in de EU, waarvan de moederonderneming niet onder het recht van een EU-lidstaat valt, moeten een verslag openbaar maken over de winstbelasting van de hele groep. In de EU gevestigde bijkantoren van niet onder het recht van een EU-lidstaat vallende multinationals moeten een verslag over de hele groep openbaar maken als het bijkantoor een netto-omzet van € 12 miljoen of meer heeft. In Vakstudie Nieuws is dit wetsvoorstel behandeld in V-N 2022/34.22 en V-N 2023/34.17.

Rubriek: Fiscaal ondernemingsrecht

Regelgevende instantie: Staten-Generaal

Editie: 7 december

Informatiesoort: VN Vandaag

Focus: Focus

966

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen