Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt in verzet dat het hoger beroep terecht niet-ontvankelijk is verklaard. Behoudens de ontkenning van de gemachtigde zijn er geen aanwijzingen dat hij de aangetekende verzuimbrief niet heeft ontvangen.

De gemachtigde stelt namens X hoger beroep in. In het hogerberoepschrift schrijft hij dat de volmacht reeds deel uitmaakt van het rechtbankdossier. Het hof treft in dit dossier geen volmacht aan en verzoekt de gemachtigde bij aangetekende brief dit alsnog toe te zenden. Blijkens track & trace-gegevens van PostNL is de brief om 07:45 uur afgehaald bij een PostNL-punt en is voor ontvangst getekend. Reactie op de brief blijft uit. Het hof verklaart het hoger beroep kennelijk niet-ontvankelijk. De gemachtigde stelt in verzet hij niet voor ontvangst heeft getekend en dat het PostNL-punt bovendien pas om 08:30 opende.

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat het hoger beroep terecht niet-ontvankelijk is verklaard. Aan het uitblijven van een reactie op het verzoek een machtiging over te leggen kan de gevolgtrekking worden verbonden dat het hoger beroep niet-ontvankelijk is. Behoudens de ontkenning van de gemachtigde, zijn er geen aanwijzingen dat hij de brief niet heeft ontvangen. Dat de desbetreffende brief voor 08:30 uur is afgehaald en de geplaatste handtekening weinig gelijkenis vertoont met de handtekening onder de processtukken, doet hieraan niet af. Het hof is uit eigen wetenschap bekend dat dit in overeenstemming is met gegevens van andere aangetekende stukken die de griffier aan de gemachtigde heeft verzonden en waarvan vaststaat dat hij ze heeft ontvangen.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Algemene wet bestuursrecht 8:55

Algemene wet bestuursrecht 8:24

Instantie: Hof Arnhem-Leeuwarden

Rubriek: Fiscaal bestuurs(proces)recht

Editie: 7 december

Informatiesoort: VN Vandaag

286

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen