Tijdsgelange herrekening van de rendementsgrondslag van een emigrerend minderjarig kind op de box 3-peildatum is mogelijk op grond van een redelijke wetstoepassing.

X is minderjarig en verhuist halverwege het jaar naar het buitenland. Haar ouders blijven achter in Nederland. Op de peildatum van box 3 in het jaar van emigratie is X nog geen 18 jaar en een binnenlandse belastingplichtige waardoor de rendementsgrondslag voor box 3 wordt toegerekend aan haar ouders. In beginsel wordt hierbij geen rekening gehouden met een tijdsgelange herrekening vanwege de emigratie. Op grond van een redelijke wetstoepassing mag de rendementsgrondslag van X op de peildatum voor box 3 toch tijdsgelang worden herrekend voordat deze wordt toegerekend aan de ouders. Hiervoor is vereist dat er geen sprake is van bezittingen die in de rendementsgrondslag van art. 7.7 lid 2 Wet IB 2001 zijn begrepen. Deze toepassing voorkomt ook een economische dubbele heffing als het heffingsrecht over het vermogen of inkomen van het vermogen van X (deels) toekomt aan het andere land.

Lees ook het thema Box 3.

Wetsartikelen:

Wet inkomstenbelasting 2001 7.7

Wet inkomstenbelasting 2001 5.2

Wet inkomstenbelasting 2001 2.15

[Nieuwsbron]

Rubriek: Inkomstenbelasting

Regelgevende instantie: Belastingdienst

Editie: 7 december

Informatiesoort: VN Vandaag

205

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen