Advocaat-generaal Wattel concludeert dat op 31 december 2003 sprake is van een dubbele causaliteit voor de aanslag. Op 31 december 2003 wordt namelijk, bij dezelfde transactie, zowel een achteraf ondeugdelijke garantie gegeven als art. 15e Wet VPB geactiveerd.

Drafcentrum Hilversum bv (D bv) beschikt over een HIR. Omdat een herinvestering in een draf- en renbaan in Almere niet doorgaat, wordt, op aanwijzing van A bv, besloten binnen de herinvesteringstermijn te investeren in vastgoedparticipaties. D bv boekt de HIR op 31 december 2003 af op de kostprijs van de vastgoedparticipaties en Paardensport Vereniging 'Hilversum' (PVH) verkoopt de aandelen D bv vervolgens op die dag aan A bv. De inspecteur is van mening dat de HIR vrijvalt in de belaste winst en legt een VPB-navorderingsaanslag 2003 op aan D bv. Hij stelt zich daarbij op het standpunt dat D bv eind 2002 geen of nog maar een beperkt herinvesteringsvoornemen had. Daarnaast is de HIR volgens de inspecteur eind 2003 vrijgevallen op grond van art. 15e Wet VPB 1969. (De curator in het faillissement van) A bv stelt PVH aansprakelijk voor de geleden schade. In cassatie gaat het er om wat de contractueel tussen PVH en A bv overeengekomen garanties ter zake van de HIR fiscaalrechtelijk betekenen en welke gevolgen dat heeft voor de vraag voor wiens rekening de heffing over de vrijval van de HIR komt: de koper of de verkoper van D bv.

Advocaat-generaal Wattel concludeert dat op 31 december 2003 sprake is van een dubbele causaliteit voor de aanslag. Op 31 december 2003 wordt namelijk, bij dezelfde transactie, zowel een achteraf ondeugdelijke garantie gegeven als art. 15e Wet VPB geactiveerd. Volgens de A-G doen beide oorzaken zich tegelijk voor en zijn zij elk op zichzelf in staat om de gehele schade te veroorzaken (afzonderlijke dubbele causaliteit) of zijn beide oorzaken elk op zichzelf in staat om de gehele schade te veroorzaken, maar doen zich (kort) na elkaar voor (alternatieve dubbele causaliteit). De A-G adviseert de Hoge Raad dan ook om de feitenrechter nog maar eens goed te laten kijken naar de causaliteit en de schadetoerekeningsgevolgen.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet inkomstenbelasting 2001 3.54

Wet op de vennootschapsbelasting 1969 15e

Rubriek: Vennootschapsbelasting, Inkomstenbelasting

Instantie: Hoge Raad (Advocaat-Generaal)

Informatiesoort: VN Vandaag

Editie: 3 juli

  503
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen