Nu er zorgen zijn bij de Tweede Kamer en de autosector over de budgetneutrale invoering van de WLTP in de BPM stelt staatssecretaris Vijlbrief van Financiën voor aanvullend onderzoek te verrichten.

Hij gaat hierover eerst nog overleggen met autobrancheorganisaties BOVAG en RAI. Het betreft met name de vraag of de eerste stap in de implementatie budgettair neutraal is geweest. Per 1 januari 2017 is deze eerste stap gezet met de wet Overige fiscale maatregelen 2017 (V-N 2017/5.3.2). Hierin is geregeld dat de met de Europese rekenmethode CO2mpas omgerekende of de dubbel geteste NEDC CO2-uitstoot gebruikt kon worden voor de heffing van BPM, op auto’s die al volgens de WLTP-testmethode waren getest. De BPM-tabel is toentertijd niet aangepast.

De tweede stap is de invoering per 1 juli 2020 van de CO2-uitstoot die volgt uit de WLTP-testmethode als de heffingsgrondslag van de BPM.

[Nieuwsbron]

Rubriek: Belastingheffing van motorrijtuigen

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 3 juli

Informatiesoort: VN Vandaag

  192
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen