De Europese Commissie daagt Nederland voor het Europese Hof van Justitie omdat de vierde anti-witwasrichtlijn niet volledig is omgezet in nationaal recht. De onvolledige omzetting van de richtlijn heeft betrekking op de te verstrekken informatie over de uiteindelijk begunstigden van vennootschappen en andere juridische entiteiten. De Commissie verzoekt om een financiële sanctie.

Op 23 juni 2020 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel UBO-register aangenomen. Eigenlijk had het UBO-register op grond van de wijziging van de vierde anti-witwasrichtlijn al op 10 januari 2020 in werking moeten treden. Verder is half mei 2020 de internetconsultatie gesloten van het wetsvoorstel UBO-register voor trusts.

Ook Oostenrijk en België zijn voor het Hof van Justitie van de Europese Unie gedaagd. De onvolledige omzetting heeft bij Oostenrijk betrekking op fundamentele aspecten van het anti-witwaskader, zoals de wetgeving inzake weddenschappen en kansspelen. Bij België gaat het om de mechanismen waarmee de financiële inlichtingeneenheden documenten en informatie uitwisselen.

[Nieuwsbron]

Rubriek: Fiscaal bestuurs(proces)recht, Europees belastingrecht

Regelgevende instantie: Europese Unie

Editie: 3 juli

Informatiesoort: VN Vandaag

  407
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen