Het kabinet respecteert de motie van de Tweede Kamer waarin de regering wordt verzocht om besluitvorming bij belastingheffing binnen Europees verband per unanimiteit te laten plaatsvinden. Dat schrijft staatssecretaris Vijlbrief van Financiën aan de Tweede Kamer.

De staatssecretaris beantwoordt hiermee alsnog de vragen over het door de Minister van Buitenlandse Zaken bij brief van 15 februari 2019 toegezonden BNC-fiche over de Mededeling voor meer efficiënte en democratische besluitvorming bij EU-belastingzaken.

De Europese Commissie heeft in de Europese Green Deal Mededeling aangegeven in 2021 te komen met een voorstel tot aanpassing van de Richtlijn energiebelastingen en aangegeven dat het voor besluitvorming rondom het aangekondigde voorstel over wil gaan naar gekwalificeerde meerderheid.

De Europese Commissie heeft na de Mededeling voor meer efficiënte en democratische besluitvorming bij EU-belastingzaken nog geen concrete stappen ondernomen. Wanneer dit voorstel door de Europese Commissie wordt gepresenteerd zal het kabinet een standpunt innemen en dat opnemen in het te schrijven BNC-fiche.

[Nieuwsbron]

Rubriek: Europees belastingrecht

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 3 juli

Informatiesoort: VN Vandaag

  305
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen