Hof 's-Hertogenbosch beslist dat X met betrekking tot de geïntegreerde zonnepanelen geen recht heeft op een hogere aftrek van voorbelasting dan de verleende forfaitaire teruggaaf.

X laat op zijn nieuwbouwwoning geïntegreerde zonnepanelen installeren. De stroom die hij niet gebruikt wordt geleverd aan het energiebedrijf. X is hiervoor ondernemer voor de BTW. Het verzoek van X, in zijn vierde kwartaalaangifte 2015, om teruggaaf van omzetbelasting wordt gedeeltelijk geweigerd. De inspecteur corrigeert de in de aangifte toegepaste vooraftrek op basis van de forfaitaire regeling die de Belastingdienst in een Vraag- en antwoordbesluit op 7 november 2013 publiceerde. X wil een hogere aftrek van voorbelasting.

Volgens Hof 's-Hertogenbosch kwalificeren de geïntegreerde zonnepanelen als onroerend. De voorbelasting met betrekking tot deze zonnepanelen is dan slechts aftrekbaar voor zover sprake is van bedrijfsactiviteiten (belast gebruik). Daarbij moet worden uitgegaan van het werkelijk gebruik. X wenst af te wijken van het door de inspecteur toegepaste forfait uit het Vraag- en antwoordbesluit. Het hof beslist dat X het door hem bepleite hogere bedrag aan aftrekbare voorbelasting niet aannemelijk maakt. De teruggaafbeschikking is tot het juiste bedrag verleend. Het hoger beroep is ongegrond.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting 1968 11

Wet op de omzetbelasting 1968 15

Instantie: Hof 's-Hertogenbosch

Rubriek: Omzetbelasting

Editie: 25 oktober

Informatiesoort: VN Vandaag

  1031
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen