Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt in navolging van de rechtbank dat X bij de inbreng van de onroerende zaak in zijn eenmanszaak in 2010 ten onrechte geen rekening heeft gehouden met de waardedruk wegens zelfbewoning. Dit is een fout die de inspecteur in 2013 op basis van de foutenleer mag herstellen. De Hoge Raad oordeelt dat de middelen of klachten niet tot cassatie kunnen leiden (art. 81 Wet RO).

Belanghebbende, X, start in 2010 een eenmanszaak. In zijn aangifte IB/PVV 2010 neemt X een bedrag van € 520.000 op voor gebouwen. Dit blijkt achteraf te gaan om een woning die X in 2009 heeft gekocht voor € 470.000. Bij de aanslagregeling IB/PVV 2013, in welk jaar de woning weer overgaat naar privé, neemt de inspecteur het standpunt in dat de inbrengwaarde lager had moeten zijn vanwege zelfbewoning.

Hof Arnhem-Leeuwarden (V-N 2019/18.1.1) oordeelt in navolging van de rechtbank dat X bij de inbreng van de onroerende zaak in zijn eenmanszaak in 2010 ten onrechte geen rekening heeft gehouden met de waardedruk wegens zelfbewoning. Dit is een fout die de inspecteur in 2013 op basis van de foutenleer mocht herstellen. De stelling van X dat het pand vanaf de aankoop in 2009 verplicht ondernemingsvermogen vormde, vindt volgens het hof geen steun in de feiten (zelfbewoning vanaf 2009, pand pas in 2010 in gebruik onderneming). Het hof verwerpt ook de stelling dat het pand behoorde tot het keuzevermogen, maar door een fout aanvankelijk ten onrechte als privévermogen is geëtiketteerd. Nu X het pand eerst uitsluitend bewoond heeft en pas vanaf 2010 een onderneming is gaan drijven, heeft X de grenzen der redelijkheid niet overschreden door het pand eerst als privévermogen te etiketteren en daarna in 2010 als ondernemingsvermogen. Van schending van het vertrouwensbeginsel of het zorgvuldigheidsbeginsel is geen sprake.

De Hoge Raad oordeelt dat de middelen of klachten niet tot cassatie kunnen leiden (art. 81 Wet RO).

Lees ook het thema Fiscale aspecten vermogensetikettering

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet inkomstenbelasting 2001 3.8

Instantie: Hoge Raad

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Inkomstenbelasting

Editie: 25 oktober

  731
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen