Hof Arnhem-Leeuwarden beslist dat de Belastingdienst de BTW-aangiften van belanghebbende mag controleren, aangezien niet aannemelijk is dat de FSV-registratie daarin een rol speelt. Het hof kent 50% van de geclaimde BTW-aftrek over 2013 toe, omdat de Belastingdienst niet nadrukkelijk wijst op de noodzaak om gegevens te verstrekken.

Belanghebbende (X) is als ondernemer actief in IT-diensten en als jager. In de BTW-aangiften 2012 en 2013  is geen omzet aangegeven, maar wel BTW in aftrek gebracht. Naar aanleiding van een boekenonderzoek heeft de Belastingdienst naheffingsaanslagen opgelegd, omdat de in aftrek gebrachte BTW niet wordt geaccepteerd. In 2012 is X opgenomen in de (voorganger van de) Fraude Signalering Voorziening (FSV). Het Ministerie van Financiën heeft X in 2021 geïnformeerd over opname in de FSV.

Volgens Hof Arnhem-Leeuwarden is het besluit om de aangifte te controleren niet onrechtmatig. Het hof vindt het namelijk aannemelijk dat de FSV-registratie geen rol heeft gespeeld in de beslissing om een boekenonderzoek in te stellen. De naheffingsaanslag BTW over het jaar 2012 is volgens het hof niet te hoog vastgesteld. De toegekende BTW-aftrek is hoger dan de overgelegde facturen. Tussen de administratie in Excel, jaaroverzichten en aangiften inkomstenbelasting en omzetbelasting en een map met facturen bestaat geen cijfermatige aansluiting. Belanghebbende is meermaals in gelegenheid gesteld om nadere gegevens aan te leveren, maar heeft dit niet gedaan.

X heeft voor het jaar 2013 geen administratie en/of facturen overgelegd. Volgens het hof blijkt uit de gedingstukken niet dat de belastingdienst nadrukkelijk heeft gewezen op de noodzaak van het verstrekken van nadere gegevens. Dat belanghebbende in 2013 BTW-ondernemer is en recht op vooraftrek heeft is niet in geschil. Daarom kan niet ieder recht op BTW-aftrek worden ontzegd, ondanks de obstructieve houding van belanghebbende tijdens het boekenonderzoek. Het hof kent in goede justitie 50% van de BTW-aftrek in de aangifte toe.

Het hof vermindert de boete tot € 500. Voor het jaar 2012 is grove schuld bewezen. Voor het jaar 2013 is onvoldoende onderzoek gedaan. Daarom kan niet worden vastgesteld of teveel voorbelasting in aftrek is gebracht, of dat er te weinig bewijs is om het recht op vooraftrek aan te tonen.  

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet op de omzetbelasting 1968 15

Algemene wet inzake rijksbelastingen 67f

Algemene wet bestuursrecht 6:20

Algemene wet bestuursrecht 6:12

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Omzetbelasting, Fiscaal bestuurs(proces)recht

Instantie: Hof Arnhem-Leeuwarden

Editie: 7 juli

12

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen