De Btw-richtlijn staat niet toe dat propaan/LPG onder het verlaagde BTW-tarief wordt gebracht. Een verlaagd tarief is enkel toegestaan voor de goederen en diensten die staan opgesomd in Bijlage III bij de Btw-richtlijn. Dat schrijft staatssecretaris Van Rij van Financiën in antwoord op Kamervragen van het lid Van Haga over compensatie voor stijgende energieprijzen voor de consumenten van LPG.

Tot 1 januari 2030 staat aardgas in die bijlage vermeld en mag Nederland hierop dus een verlaagd tarief toepassen. Propaan, een LPG, is geen aardgas en propaan/LPG wordt ook niet elders in Bijlage III genoemd. Aardgas en LPG zijn verschillende producten die in de praktijk voor verschillende doeleinden worden gebruikt. Het is mogelijk om voor deze verschillende producten, verschillende BTW-tarieven te hanteren omdat dit onderscheid het fiscale neutraliteitsbeginsel niet schendt. Op vergelijkbare producten kunnen geen verschillende BTW-tarieven worden toegepast, op niet-vergelijke producten kan dat wel.

Het kabinet heeft, in het wetsvoorstel Wet aanvullende fiscale koopkrachtmaatregelen 2022, voorgesteld tijdelijk een verlaagd BTW-tarief te hanteren voor aardgas, stadsverwarming en elektriciteit. Consumenten van LPG profiteren niet mee van de BTW-verlaging op aardgas, maar zij profiteren juist wel van de verlaging van de accijns op LPG.

Wetsartikelen:

Wet op de omzetbelasting 1968 9

[Nieuwsbron]

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Europees belastingrecht, Omzetbelasting

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 7 juli

61

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen