Rechtbank Noord-Nederland oordeelt dat X bv overdrachtsbelasting is verschuldigd ter zake van de verkrijging van de aandelen Z bv. Nu Z bv slechts 5% van de aandelen in Y bv houdt, wordt niet voldaan aan de voorwaarden voor consolidatie en moet Z bv worden aangemerkt als een onroerendezaaklichaam.

Belanghebbende, X bv, houdt 95% van de aandelen in Y bv. Z bv houdt de overige aandelen in Y bv. Z bv verhuurt onroerende zaken aan Y bv. Medio 2016 worden de aandelen Z bv overgedragen aan X bv. X bv is het er niet mee eens dat zij ter zake van de overdracht van de aandelen Z bv overdrachtsbelasting is verschuldigd. Volgens X bv moet namelijk consolidatie plaatsvinden tussen Z bv en Y bv.

Rechtbank Noord-Nederland oordeelt dat X bv overdrachtsbelasting is verschuldigd ter zake van de verkrijging van de aandelen Z bv. Nu Z bv slechts 5% van de aandelen in Y bv houdt, wordt niet voldaan aan de voorwaarden voor consolidatie. Aangezien wordt voldaan aan de bezitseis (meer dan 50% onroerende zaken) en de doeleis (minimaal 70% dienstbaar aan exploitatie van onroerende zaken) moet Z bv worden aangemerkt als een onroerendezaaklichaam. De rechtbank verwerpt ook het beroep van X op de vrijstelling van art. 15 lid 1 onderdeel b WBR (bedrijfsopvolgingsfaciliteit). X bv is namelijk geen natuurlijk persoon. Het gelijk is aan de inspecteur.

Lees ook het thema Onroerendezaakrechtspersonen in de overdrachtsbelasting

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet op belastingen van rechtsverkeer 4

Instantie: Rechtbank Noord-Nederland

Rubriek: Belastingen van rechtsverkeer

Editie: 15 september

Informatiesoort: VN Vandaag

Uitsluiting Nieuwsbrief: Uitsluiting Nieuwsbrief

  1410
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen