Hof Den Haag oordeelt dat de wetgever geen vertrouwen heeft gewekt dat kruislingse schenkingen niet zullen worden bestreden. De Staatssecretaris van Financiën heeft de Tweede Kamer namelijk laten weten dat het als een constructie wordt beschouwd die actief zal worden bestreden.

X en zijn zus (zie 23/726) krijgen medio 2017 allebei een schenking van € 100.000 van hun moeder. De volgende dag krijgen ze ook allebei een schenking van € 100.000 van een derde. Deze derde was een zakenrelatie van hun vader. De moeder van X schenkt aan de vier kinderen van deze zakenrelatie vervolgens ieder € 50.000. Volgens de inspecteur claimt X voor de tweede schenking van € 100.000 ten onrechte de eigenwoningvrijstelling, omdat de moeder en de derde kruislingse schenkingen ten behoeve van elkaars kinderen hebben afgesproken. Volgens Rechtbank Den Haag is de tweede schenking in werkelijkheid een indirecte schenking van de moeder. De eigenwoningvrijstelling is hierop niet van toepassing. Die kan slechts voor de eerste schenking worden toegepast. X stelt in hoger beroep dat de wettekst de constructie niet uitsluit.

Hof Den Haag oordeelt dat de wetgever geen vertrouwen heeft gewekt dat kruislingse schenkingen niet zullen worden bestreden. De Staatssecretaris van Financiën heeft de Tweede Kamer namelijk laten weten dat het als een constructie wordt beschouwd die actief zal worden bestreden. De eigenwoningvrijstelling voor 'ouder-kind'-schenkingen is door de eerste schenking al uitgeput voor X. De inspecteur doet voor de tweede schenking dus terecht een beroep op fiscaalrechtelijke herkwalificatie. Er is bovendien sprake van wetsontduiking (fraus legis), omdat de schenking door de ander geacht wordt een vermogensoverheveling van de moeder naar X tot stand te brengen met als doorslaggevend motief het ontgaan van schenkbelasting. Het beroep van X is ongegrond.

Lees ook het thema Vrijstellingen schenk- en erfbelasting.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Successiewet 1956 33

Instantie: Hof Den Haag

Rubriek: Schenk- en erfbelasting, Fiscaal bestuurs(proces)recht

Editie: 8 mei

Informatiesoort: VN Vandaag

Uitsluiting Nieuwsbrief: Uitsluiting Nieuwsbrief

50

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen