De totale decentrale lasten voor meerpersoonshuishoudens met een eigen woning in 2024 stijgen met 7,6% tot gemiddeld € 1.670. Dat schrijft minister De Jonge van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties naar aanleiding van vragen van de Kamerleden Van Eijk (VVD) en Van Hijum en Welzijn (NSC) over de lokale lastendruk en de Atlas van de lokale lasten.

De totale decentrale lasten blijken volgens de minister uit de Atlas van de lokale lasten van het centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) van Rijksuniversiteit Groningen. Het totaal betreft niet enkel de gemeentelijke woonlasten, maar ook de opcenten motorrijtuigenbelasting (provinciale heffing) en de waterschapsbelasting. De gemeentelijke bestemmingsheffingen (en retributies) moeten hierbij kostendekkend zijn. Bij de waterschappen wordt de lastenstijging onder andere veroorzaakt door klimaatverandering en het feit dat de kosten van ingekochte goederen en diensten zijn gestegen.

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Rubriek: Belastingen van lagere overheden

Regelgevende instantie: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Editie: 8 mei

Informatiesoort: VN Vandaag

263

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen