Hof Den Haag oordeelt dat de vastgestelde WOZ-waarde van een horecapand en een appartement niet te hoog zijn en dat er geen verlaging van de WOZ-waarde wegens corona-maatregelen dient plaats te vinden.

X is eigenaar van een horecapand en een appartement en ontvangt voor beide onroerende zaken een WOZ-beschikking. X stelt dat de vastgestelde waarden te hoog zijn en dat er rekening gehouden moet worden met de gevolgen van de corona-maatregelen. De rechtbank oordeelt dat de inspecteur zich mocht richten op de situatie op de waardepeildatum toen nog geen sprake was van corona-maatregelen. In hoger beroep is in geschil of de vastgestelde waarde van de onroerende zaken te hoog is.

Hof Den Haag bevestigt de uitspraak van de rechtbank en oordeelt dat de WOZ-waarde van een horecapand en een appartement niet te hoog zijn vastgesteld. Er is geen aanleiding om de WOZ-waarde te verlagen wegens de gevolgen van de corona-maatregelen. Het hoger beroep is ongegrond.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet waardering onroerende zaken 17

Instantie: Hof Den Haag

Rubriek: Waardering onroerende zaken

Editie: 8 mei

Informatiesoort: VN Vandaag

134

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen