Hof Den Haag oordeelt, in overeenstemming met de standpunten van de partijen, dat voor de Audi 2 alsnog een extra leeftijdskorting moet worden toegepast, zodat de aanslag met € 186 tot € 6192 wordt verlaagd.

X doet in 2020 BPM-aangifte voor een Audi Q8 50 TDI Quattro (Audi 1) en een Audi S8 4.0 TFSI S8 plus Quattro (Audi 2) met schade en voldoet respectievelijk € 6811 en € 8435. In geschil is de naheffingsaanslag voor beide auto's van € 6738. Rechtbank Den Haag vermindert de aanslag met € 360 voor Audi 2 tot € 6378. X gaat in hoger beroep.

Hof Den Haag oordeelt, in overeenstemming met de standpunten van de partijen, dat voor de Audi 2 alsnog een extra leeftijdskorting moet worden toegepast, zodat de aanslag met € 186 tot € 6192 wordt verlaagd. Voor het overige is het beroep materieel ongegrond. Zo is met betrekking tot de gestelde lagere CO2 uitstoot geen lijst met identieke c.q. gelijksoortige al in Nederland geregistreerde auto's met een lagere CO2-uitstoot overgelegd. X beroept zich ten aanzien van de uitlatingen van de staatssecretaris bij de invoering van de WLTP-methode vergeefs op het vertrouwens- en rechtszekerheidsbeginsel. Zijn uitlatingen hadden namelijk betrekking op macroniveau en niet concreet op bepaalde auto's of belastingplichtigen. In eerste aanleg is de proceskostenvergoeding voor de bezwaar- en beroepsfase onjuist vastgesteld. Inclusief het hoger beroep krijgt X daarom een proceskostenvergoeding van € 4120.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Algemene wet bestuursrecht 8:75

Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992 10

Instantie: Hof Den Haag

Rubriek: Belastingheffing van motorrijtuigen

Editie: 8 mei

Informatiesoort: VN Vandaag

117

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen